Smotra Sveučilišta u Zagrebu, 19. - 21. studenoga 2020.

Komunikologija

Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije izvodi se kao jednopredmetni ili dvopredmetni studij.

Preddiplomski studij komunikologije osmišljen je tako da studenti ovladaju ne samo stručnim pojmovima i osnovnim praktičnim, nego i nekim specifičnim teorijskim znanjima i vještinama u novinarstvu i odnosima s javnošću, ali i znanstvenim nazivljem i temeljima komunikologije kao znanosti. Tijekom preddiplomskoga studija komunikologije studenti će upoznati i svladati temelje komunikoloških i medijskih teorija, kao i osnovne metode istraživanja masovne komunikacije i obrade podataka te naučiti o povijesnom razvoju novinarstva i masovne komunikacije u svijetu i Hrvatskoj.

Komunikologija na Fakultetu hrvatskih studija prvi je studij komunikologije u Republici Hrvatskoj, a pokrenut je ak. god. 2005./2006.

Studij komunikologije na Fakultetu hrvatskih studija nudi:

 • jednopredmetni i dvopredmetni studij komunikologije,
 • preddiplomski (u trajanju od 6 semestara ili 3 godine) i diplomski studij (u trajanju od 4 semestra ili 2 godine).

Studij komunikologije nudi nekoliko modula:

 • na preddiplomskome studiju: Mediji i Odnosi s  javnošću,
 • na diplomskome studiju: Mediji, Odnosi s javnošću i Znanstveno istraživanje masovnih komunikacija.

Studij komunikologije specifičan je po tome što se u svojem programu usmjerava na raznovrsno, interdisciplinarno proučavanje komunikologije – pa tako obuhvaća područje interpersonalne komunikacije i područje javne komunikacije masovnih medija, a novinarstvo je samo jedno od područja podučavanja i istraživanja.

 

Kolegiji na studiju komunikologije osmišljeni su tako da u njima sudjeluje velik broj stručnjaka, koji prenose studentima aktualna i raznolika znanja iz prakse i poslovnih prilika koje ih čekaju nakon završetka studija.

Studenti komunikologije Fakulteta hrvatskih studija:

 • pripremaju se za rad u medijima i za rad s medijima;
 • obrazuju se za rad u odnosima s javnošću ili za rad u novinarstvu i medijima. Mnoge kolegije slušaju zajedno što im omogućava temeljito poznavanje funkcioniranja medija;
 • stječu vrsna teorijska i metodološka znanja za nastavak znanstvenoga obrazovanja u području komunikacijskih znanosti i usavršavanje u znanstveno-istraživačkom radu u području teorije medija na poslijediplomskom studiju;
 • tijekom studija redovito kontaktiraju sa svojim profesorima i mentorima koji im uvijek omogućavaju da na najbolji način ostvare svoje znanstvene zamisli i projekte;
 • mogu se baviti medijskom pismenošću u okviru projekta „Djeca medija“
 • mogu konkurirati za sudjelovanje na projektima poput prestižne Komunikološke škole Matice hrvatske
 • mogu se usavršavati i umrežavati na Ljetnoj školi „Informacijska tehnologija i mediji“ u Zadru
 • tijekom studija omogućena je međunarodna razmjena na brojnim sveučilištima: Universidad Católica San Antonio de Murcia (Španjolska), Universidad de Navarra – Facultad de Comunicacion (Španjolska), Universität Erfurt (Njemačka), Budapesti Corvinus Egyetem (Mađarska), Vytauto Didžiojo Universitetas (Litva), Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig (Njemačka), Universität Augsburg (Njemačka), Uniwersytet Warszawski (Poljska), Primorska Univerza (Slovenija), Yasar Universitesi (Turska).

 

Studenti komunikologije okupljeni su oko Udruge studenata komunikologije „Komuna“ koja organizira tribine, studentske skupove, terensku nastavu i mnoga druga događanja.

Predstojnik Odsjeka za komunikologiju: prof. dr. sc. Danijel Labaš

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika/prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) komunikologije.

Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije

OBVEZATNI PREDMETI

PRVA GODINA

– Akademska pismenost
– Jezično-stilske vježbe
– Oblici novinarske komunikacije
– Opća povijest medija i komunikacije
– Osnove komunikologije
– Tjelesna kultura i šport 1 i 2
– Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku
– Uvod u novinarstvo
– Začetnici komunikologije i njihova djela

DRUGA GODINA

– Engleski jezik u novinarstvu
– Informativni sustav Republike Hrvatske
– Novinarska etika
– Pisanje na engleskom jeziku
– Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj
– Semiotika u masovnom komuniciranju
– Statistika za komunikacijske znanosti
– Stilistika u medijskoj komunikaciji
– Tjelesna kultura i šport 3 i 4

TREĆA GODINA

– Engleski jezik – novinarski prijevod
– Konvergencija medija i digitalno novinarstvo
– Povijesni pregled istraživanja masovne komunikacije
– Pravni aspekti masovne komunikacije
– Suvremeni engleski jezik u medijskoj kulturi
– Teorije medija i masovne komunikacije
– Završni rad

IZBORNI PREDMETI

IZBORNI PREDMETI

– Computer-mediated communication and virtual team management
– Društveni mediji u odnosima s javnošću
– Explaining Social Behavior
– Film i religija
– Jezik u medijima
– Komunikacija u organizaciji
– Komunikacijski menadžment
– Lektura i korektura teksta
– Magazini i revije
– Marketinške komunikacije i publicitet
– Mediji i Domovinski rat
– Mediji i Domovinski rat
– Mediji i nasilje
– Mediji i terorizam
– Medijski i novinarski žanrovi
– Odnosi s javnošću u djelatnostima
– Odnosi s javnošću u kulturi i športu
– Odnosi s medijima
– Politička geografija
– Politička komunikacija
– Poslovno komuniciranje
– Povijest i teorija filma
– Retorika
– Tehnike u odnosima s javnošću
– Televizijski žanrovi u popularnoj kulturi
– Teorije i sustavi radijskoga komuniciranja
– Teorije i sustavi televizijskoga komuniciranja
– Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja
– Uvod u odnose s javnošću
– Vizualna komunikacija