Komunikologija

Sveučilišni prijediplomski studij komunikologije izvodi se kao jednopredmetni ili dvopredmetni studij.

Sveučilišni prijediplomski studij komunikologije osmišljen je tako da studenti ovladaju ne samo stručnim pojmovima i osnovnim praktičnim, nego i nekim specifičnim teorijskim znanjima i vještinama u novinarstvu i odnosima s javnošću, ali i znanstvenim nazivljem i temeljima komunikologije kao znanosti. Tijekom prijediplomskoga studija komunikologije studenti će upoznati i svladati temelje komunikoloških i medijskih teorija, kao i osnovne metode istraživanja masovne komunikacije i obrade podataka te naučiti o povijesnom razvoju novinarstva i masovne komunikacije u svijetu i Hrvatskoj.

Komunikologija na Fakultetu hrvatskih studija prvi je studij komunikologije u Republici Hrvatskoj, a pokrenut je ak. god. 2005./2006.

Studij komunikologije na Fakultetu hrvatskih studija nudi:

  • jednopredmetni i dvopredmetni studij komunikologije,
  • prijediplomski (u trajanju od 6 semestara ili 3 godine) i diplomski studij (u trajanju od 4 semestra ili 2 godine).

Studij komunikologije nudi nekoliko modula:

  • na prijediplomskome studiju: Mediji i Odnosi s  javnošću,
  • na diplomskome studiju: Mediji, Odnosi s javnošću i Znanstveno istraživanje masovnih komunikacija.

Studij komunikologije specifičan je po tome što se u svojem programu usmjerava na raznovrsno, interdisciplinarno proučavanje komunikologije – pa tako obuhvaća područje interpersonalne komunikacije i područje javne komunikacije masovnih medija, a novinarstvo je samo jedno od područja podučavanja i istraživanja.

Kolegiji na studiju komunikologije osmišljeni su tako da u njima sudjeluje velik broj stručnjaka, koji prenose studentima aktualna i raznolika znanja iz prakse i poslovnih prilika koje ih čekaju nakon završetka studija.

Studenti komunikologije Fakulteta hrvatskih studija:

  • pripremaju se za rad u medijima i za rad s medijima;
  • obrazuju se za rad u odnosima s javnošću ili za rad u novinarstvu i medijima. Mnoge kolegije slušaju zajedno što im omogućava temeljito poznavanje funkcioniranja medija;
  • stječu vrsna teorijska i metodološka znanja za nastavak znanstvenoga obrazovanja u području komunikacijskih znanosti i usavršavanje u znanstveno-istraživačkom radu u području teorije medija na poslijediplomskom studiju;
  • tijekom studija redovito kontaktiraju sa svojim profesorima i mentorima koji im uvijek omogućavaju da na najbolji način ostvare svoje znanstvene zamisli i projekte;
  • mogu konkurirati za sudjelovanje na projektima poput prestižne Komunikološke škole Matice hrvatske;
  • mogu se stručno i profesionalno usavršavati tijekom studija kroz praktični rad u agencijama za odnose s javnošću i medijskim kućama.

Studenti komunikologije okupljeni su oko Udruge studenata komunikologije „Agenda“ koja organizira tribine, studentske skupove, terensku nastavu i mnoga druga događanja.

Pročelnica Odsjeka za komunikologiju: doc. dr. sc. Jelena Jurišić

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika/prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) komunikologije.

Sveučilišni prijediplomski studij komunikologije

OBVEZATNI PREDMETI

PRVA GODINA

– Akademska pismenost
– Jezično-stilske vježbe
– Oblici novinarske komunikacije
– Opća povijest medija i komunikacije
– Osnove komunikologije
– Tjelesna kultura i šport 1 i 2
– Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku
– Uvod u novinarstvo
– Začetnici komunikologije i njihova djela

DRUGA GODINA

– Engleski jezik u novinarstvu
– Informativni sustav Republike Hrvatske
– Novinarska etika
– Pisanje na engleskom jeziku
– Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj
– Semiotika u masovnom komuniciranju
– Statistika za komunikacijske znanosti
– Stilistika u medijskoj komunikaciji
– Tjelesna kultura i šport 3 i 4

TREĆA GODINA

– Engleski jezik – novinarski prijevod
– Konvergencija medija i digitalno novinarstvo
– Povijesni pregled istraživanja masovne komunikacije
– Pravni aspekti masovne komunikacije
– Suvremeni engleski jezik u medijskoj kulturi
– Teorije medija i masovne komunikacije
– Završni rad

IZBORNI PREDMETI

IZBORNI PREDMETI

– Computer-mediated communication and virtual team management
– Društveni mediji u odnosima s javnošću
– Explaining Social Behavior
– Film i religija
– Jezik u medijima
– Komunikacija u organizaciji
– Komunikacijski menadžment
– Lektura i korektura teksta
– Magazini i revije
– Marketinške komunikacije i publicitet
– Mediji i Domovinski rat
– Mediji i nasilje
– Mediji i terorizam
– Medijski i novinarski žanrovi
– Odnosi s javnošću u djelatnostima
– Odnosi s javnošću u kulturi i sportu
– Odnosi s medijima
– Politička geografija
– Politička komunikacija
– Poslovno komuniciranje
– Povijest i teorija filma
– Retorika
– Tehnike u odnosima s javnošću
– Televizijski žanrovi u popularnoj kulturi
– Teorije i sustavi radijskoga komuniciranja
– Teorije i sustavi televizijskoga komuniciranja
– Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja
– Uvod u odnose s javnošću
– Vizualna komunikacija