12
stu

Upisi na Fakultet

Na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2023./2024. maturanti mogu upisati preddiplomske sveučilišne studije filozofije i kulture, komunikologije, kroatologije, odgojno-obrazovne znanosti (pedagogije), povijesti, psihologije i sociologije te integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij demografije i hrvatskoga iseljeništva.

Uvjeti upisa u I. godinu preddiplomskih i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u akademskoj godini 2022./2023.

Upisom na preddiplomske i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij stječe se status redovitoga studenta koji studira s punim nastavnim opterećenjem od 30 bodova po ECTS-u semestralno odnosno 60 bodova po ECTS-u godišnje. Na Fakultetu hrvatskih studija nije moguće studirati u statusu izvanrednoga studenta.

Završetkom preddiplomskoga sveučilišnoga studija na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u trajanju od 3 godine stječe se 180 bodova po ECTS-u i akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika/prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) uz naznaku struke.

Završetkom integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnoga studija na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u trajanju od 5 godina stječe se 300 bodova po ECTS-u i akademski naziv sveučilišnoga magistra/magistre uz naznaku struke. Opterećenje izraženo u bodovima po ECTS-u imaju svi obvezni i izborni predmeti u struci i izvan struke.

Cilj je preddiplomskih sveučilišnih studija osposobljavanje osoba za nastavak studija na drugoj razini visokoga obrazovanja, odnosno na diplomskim sveučilišnim studijima, te stjecanje znanja, vještina i sposobnosti koje takve osobe čine konkurentnima na tržištu rada.

Završetkom preddiplomskoga studija na Fakultetu hrvatskih studija osobe se najčešće zapošljavaju u području obrazovanja na svim razinama, nakladništva, marketinga, turizma, u državnoj i javnoj upravi, arhivima, muzejima, medijima, agencijama za istraživanje javnoga mnijenja te u mnogim drugim državnim i javnim institucijama i službama.

Nakon završetka preddiplomskoga sveučilišnoga studijskoga programa student stječe pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe ustrojene u istovrsnim i drugim znanstvenim područjima određuju visoka učilišta koja izvode studij.

Temeljni podatci o uvjetima upisa

Uvjet za upis na preddiplomski sveučilišni studij i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu završena je gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola te uspješno položena državna matura.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu ne organizira razredbeni postupak za upis u prvu godinu preddiplomskoga studija. Fakultet hrvatskih studija organizira test apstraktnoga mišljenja (za jednopredmetni studij komunikologije, psihologije i sociologije), koji se vrjednuje zajedno s rezultatima državne mature. Pristupnici koji su stekli pravo na upis, upisuju se dok se ne popune sva mjesta predviđena upisnom kvotom za taj studij. Postupak prijave ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe izvodi se kroz Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko mrežne stranice www.postanistudent.hr

Detalji prijave opisani su na navedenoj stranici.