Upisi na Fakultet hrvatskih studija

Na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2024./2025. maturanti mogu upisati sveučilišne prijediplomske studije:

te integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij demografije i hrvatskoga iseljeništva.

Uvjeti upisa u I. godinu prijediplomskih i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u akademskoj godini 2023./2024.

  • Završetkom sveučilišnoga prijediplomskoga studija na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u trajanju od 3 godine stječe se 180 bodova po ECTS-u i akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika/prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) uz naznaku struke.

  • Završetkom integriranoga prijediplomskoga i diplomskoga sveučilišnoga studija na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u trajanju od 5 godina stječe se 300 bodova po ECTS-u i akademski naziv sveučilišnoga magistra/magistre uz naznaku struke.
  • Opterećenje izraženo u bodovima po ECTS-u imaju svi obvezni i izborni predmeti u struci i izvan struke.

Upisom na prijediplomske i integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij stječe se status redovitoga studenta koji studira s punim nastavnim opterećenjem od 30 bodova po ECTS-u semestralno odnosno 60 bodova po ECTS-u godišnje. Na Fakultetu hrvatskih studija nije moguće studirati u statusu izvanrednoga studenta.

Cilj je sveučilišnih prijediplomskih studija osposobljavanje osoba za nastavak studija na drugoj razini visokoga obrazovanja, odnosno na diplomskim sveučilišnim studijima, te stjecanje znanja, vještina i sposobnosti koje takve osobe čine konkurentnima na tržištu rada.

Završetkom prijediplomskoga studija na Fakultetu hrvatskih studija osobe se najčešće zapošljavaju u području obrazovanja na svim razinama, nakladništva, marketinga, turizma, u državnoj i javnoj upravi, arhivima, muzejima, medijima, agencijama za istraživanje javnoga mnijenja te u mnogim drugim državnim i javnim institucijama i službama.

Nakon završetka sveučilišnoga prijediplomskoga studijskoga programa student stječe pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe ustrojene u istovrsnim i drugim znanstvenim područjima određuju visoka učilišta koja izvode studij.

Temeljni podatci o uvjetima upisa

Uvjet za upis na sveučilišni prijediplomski studij i sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu završena je gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola te uspješno položena državna matura.

  • Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu ne organizira razredbeni postupak za upis u prvu godinu prijediplomskoga studija.
  • Fakultet hrvatskih studija organizira test apstraktnoga mišljenja (za jednopredmetni studij komunikologije, psihologije i sociologije), koji se vrjednuje zajedno s rezultatima državne mature.

  • Pristupnici koji su stekli pravo na upis, upisuju se dok se ne popune sva mjesta predviđena upisnom kvotom za taj studij.

  • Postupak prijave ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe izvodi se kroz Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko mrežne stranice www.postanistudent.hr
    – Detalji prijave opisani su na navedenoj stranici.