Psihologija

Sveučilišni prijediplomski studij psihologije izvodi se isključivo kao jednopredmetni studij.

Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz opće i kognitivne psihologije, statistike, metodologije društvenih znanosti, razvojne psihologije, biološke psihologije, socijalne psihologije, psihologije ličnosti, emocija i motivacije, psihologije rada, psihopatologije te psihologijske etike i primjene psihologijskih instrumenata. Prijediplomski studij psihologije obuhvaća dva modula: (1.) Opća psihologija, i (2.) Psihologija i kognitivna neuroznanost. Prilikom upisa na studija, a nakon razredbenoga postupka, studenti odmah odabiru modul. Prijediplomskim sveučilišnim studijem psihologije na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu student stječe orijentaciju u različitim područjima psihologije te upoznaje sadržaje iz srodnih i komplementarnih znanstvenih disciplina.

Svi studiji psihologije imaju poprilično usklađen program koji je određen EuroPsy certifikatom.

Ovdje je navedeno po čemu se Odsjek za psihologiju Fakulteta hrvatskih studija ipak razlikuje od ostalih u Hrvatskoj.

Naglasak na praktičnoj usmjerenosti

Bliska suradnja s velikim brojem institucija te brojni vanjski suradnici praktičnim znanjima doprinose kvaliteti obrazovanja psihologa na prijediplomskoj i diplomskoj razini studija.

Velik broj vanjskih suradnika, stručnjaka u svojim područjima.
Nastava se odvija i na klinikama, poliklinikama i institutima.
Studentima je omogućeno stjecanje specifičnih iskustava, npr. na Hrvatskom institutu za mozak.

Naglasak na interdisciplinarnosti

Na prijediplomskom studiju velik broj temeljnih zajedničkih predmeta (TZP) omogućuje stjecanje širega uvida u predmete društveno-humanističkoga područja kroz redovite i izborne predmete (demografija, komunikologija, pedagogija, filozofija, povijest, sociologija, kroatologija, akademski engleski, akademska pismenost) i priprema studente za tržište rada u kojem će surađivati s različitim strukama. U kontekstu interdisciplinarnosti važno je istaknuti i povezanost našega studija psihologije s područjem neuroznanosti.

Mobilnost

Studente se potiče na mobilnost. Postoji ponuda predmeta koji se održavaju na engleskom jeziku pa studenti koji planiraju mobilnost tijekom studija unaprjeđuju znanja jezika iz područja psihologije.

Što kažu studenti psihologije na Fakultetu hrvatskih studija?

Istraživanje provedeno 2016. godine (N=133) o zadovoljstvu studiranjem psihologije na Fakultetu hrvatskih studija pokazuje kako je 59 % studenata zadovoljno, a 25 % djelomično zadovoljno. Čak 73 % studenata volontiralo je tijekom studija!

Studenti psihologije okupljeni su oko Udruge studenata psihologije „Fenix“ koja organizira tribine, studentske skupove, terensku nastavu i mnoga druga događanja.

Pročelnik Odsjeka za psihologiju: doc. dr. sc. Dario Vučenović

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika/prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) psihologije.

Sveučilišni prijediplomski studij psihologije

OBVEZATNI PREDMETI

PRVA GODINA

– Akademska pismenost
– Akademski engleski
– Deskriptivna statistika
– Osnove biološke psihologije
– Osnove stanične biologije i genetike
– Percepcija
– Tjelesna kultura i šport 1 i 2
– Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave
– Uvod u znanstveno-istraživački rad

DRUGA GODINA

– Eksperimentalne metode
– Inferencijalna statistika
– Mjerenje u psihologiji
– Motivacija
– Neurobiologija normalnoga ponašanja
– Praktikum biološke psihologije
– Psihologija djetinjstva i adolescencije
– Psihologija pamćenja
– Psihologija učenja
– Tjelesna kultura i šport 3 i 4
– Uvod u razvojnu psihologiju

TREĆA GODINA

– Diferencijalna psihologija
– Emocije
– Kvalitativne metode
– Neeksperimentalne metode
– Opća psihopatologija
– Osnove socijalnoga ponašanja
– Praktikum iz istraživačkih metoda
– Psihologija odrasle dobi i starenja
– Psihologija rada
– Psihologijska etika
– Specifična psihopatologija
– Teorijski sustavi i modeli u psihologiji ličnosti
– Uvod u kliničku psihologiju
– Uvod u socijalnu psihologiju

IZBORNI PREDMETI

IZBORNI PREDMETI

– Developmental neurobiology
– Mozak, spoznaja, odgoj i obrazovanje
– Neurobiology of behavioral disturbances and psychiatric disorders
– Neurofarmakologija
– Psihofizika i biofizika
– Psihologija spolnosti
– Psihologija športa i vježbanja
– Razvoj hrvatske psihologije u europskom kontekstu
– Psihologija ovisnosti
– Modeli analize varijance
– Psihologija komunikacije