Sociologija

Sveučilišni prijediplomski studij sociologije izvodi se kao jednopredmetni i dvopredmetni studij.

Sveučilišni prijediplomski studij sociologije koji se izvodi na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu oblikovan je tako da studenti tijekom šest semestara ovladaju stručnim sociološkim nazivljem i istraživačkim postupcima u mjeri koja im osigurava samostalan profesionalni rad u javnim i privatnim institucijama.

Studij sociologije na Fakultetu hrvatskih studija nudi studentima uravnotežen program na kojem mogu steći teorijska, metodološka i praktična znanja koja nudi suvremena sociologija. Velik broj izbornih predmeta, na ovom studiju, nudi mogućnost profiliranja unutar struke (kroz posebne sociologije – npr. sociologija zdravlja), a projekti Odsjeka pružaju priliku za stjecanje radnoga iskustva tijekom studija. Vrijednost ovoga programa leži u pristupačnosti nastavnika koji, svojim iskustvom, studentima pružaju temeljita znanja o sociologiji. Sociologija u svojoj predmetnoj širini, na tržištu rada pruža mogućnosti zaposlenja u velikom broju djelatnosti; od područja istraživanja tržišta, upravljanja ljudskim resursima, medijskoj djelatnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju (sociologija, politika i gospodarstvo, etika).

Tijekom studija sociologije razvijaju se:

  • Analiza interakcijskih procesa u okvirima specifičnih situacija
  • Analiza društvenoga učinka
  • Analiza socijalne strukture i stvarnosti
  • Upotreba metoda društvenih istraživanja u praksi
  • Upotreba statistike u društvenim istraživanjima u praksi
  • Komunikacijske vještine
  • Svijest o hrvatskoj kulturi i društvu
  • Načini i oblici kritičkoga mišljenja

Studenti sociologije okupljeni su oko Udruge studenata sociologije „Anomija“, koja organizira tribine, studentske skupove, terensku nastavu i mnoga druga događanja.

Pročelnica Odsjeka za sociologiju: izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika/prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) sociologije.

Sveučilišni prijediplomski studij sociologije

OBVEZATNI PREDMETI

PRVA GODINA

– Akademska pismenost
– Akademski strani jezik
– Ljudska prava
– Osnove hrvatske jezične kulture
– Društvo i održivost
– Povijest socijalnih teorija
– Socijalna ekologija
– Sociologija hrvatskoga društva 1 i 2
– Sociologija prostora
– Sustavna sociologija 1
– Tjelesna kultura i šport 1 i 2
– Uvod u sociologiju
– Uvod u znanstveni rad

DRUGA GODINA

– Socijalna psihologija
– Sociološke teorije 1
– Statistika u društvenim istraživanjima
– Sustavna sociologija 2
– Tjelesna kultura i šport 3 i 4
– Uvod u istraživanja 2
– Uvod u metode društvenih istraživanja 1
– Sociologija devijantnosti
– Sociologija morala
– Sociologija prehrane
– Hrvatska tradicijska kultura i globalizacija

TREĆA GODINA

– Kulturna antropologija
– Osnove istraživanja tržišta
– Postindustrijsko društvo
– Primjene statistike u društvenim istraživanjima
– Sociologija hrvatskoga društva 3 i 4
– Sociologija kulture i umjetnosti
– Sociologija religije
– Sociološke teorije 2
– Završni rad

IZBORNI PREDMETI

IZBORNI PREDMETI

– Društveni menadžment
– Hrvatsko društvo i vjerske slobode
– Izbori i društvene zakonitosti
– Psihijatrija i društvo
– Socijalna ekologija
– Sociologija igara na sreću
– Sociologija interneta
– Sociologija prehrane
– Sociologija prostora
– Sociologija rada i organizacije
– Sociologija sigurnosti
– Sociologija zdravlja i bolesti
– Komunikacijsko medijske teorije
– Stanovništvo svijeta
– Kiborgoetika i robotoetika
– Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja
– Suvremeni duhovni izazovi
– Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo
– Suvremeni izazovi društvene obnove