Kampus “Borongaj”

Sveučilišni kampus Borongaj svečano je otvoren 12. listopada 2007. godine.

Za potrebe nastave u akademskoj godini otvorenja (2007./2008.) Sveučilište je u dogovoru s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa preuzelo 9 vojnih objekata na Borongaju te je većinu adaptiralo u skladu s potrebama triju zagrebačkih fakulteta: Fakulteta hrvatskih studija, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Fakulteta prometnih znanosti

Paralelno s rekonstrukcijom zgrada koje su fakulteti dobili za potrebe održavanja predavanja i smještaja nastavničkih i administrativnih ureda, izvršeni su i radovi na rekonstrukciji objekta za studentski restoran, uređen je okoliš u kampusu, uspostavljena je nova autobusna linija koja vozi izravno u kampus, a Sveučilišni računski centar (Srce) uspostavio je IT-infrastrukturu koja između ostalog obuhvaća telefonsku i računalnu mrežu te podršku za te sustave.

Na kampusu se nalaze objekti i sadržaji koji mogu olakšati našim studentima izazove studentskog života. Studenti imaju dostupnu veliku studentsku menzu koja se može pohvaliti raznolikom i ukusnom ponudom jela, a odmah uz menzu nalazi se kafić. Također, na kampusu je smješten objekt u sklopu kojeg se nalaze moderna Knjižnica i Kopiraonica po pristupačnim cijenama.“

Želja je Sveučilišta iskoristiti sve potencijale svojih fakulteta te ih prezentirati na tom prostoru.

Na kampusu veličine 92,8 hektara površine trenutno se nalaze sljedeći fakulteti: Fakultet hrvatskih studija, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Fakultet prometnih znanosti i Ekonomski fakultet (stručni studiji). Na kampusu se nalaze i Služba za antidoping Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo, Državni hidrometeorološki zavod, BIOCentar, Studentski centar Zagreb i drugi.