Studentski zbor i udruge

Pri Fakultetu hrvatskih studija djeluje nekoliko studentskih udruga, unutar kojih studenti mogu ostvariti različita iskustva i znanja za buduću profesiju koju studiraju, ali i unutar kojih mogu steći nova prijateljstva.


Studentski zbor Fakulteta hrvatskih studija (SZFHS) predstavničko je tijelo svih studenata na Fakultetu hrvatskih studija. Svake dvije godine provode se studentski izbori, na kojima se biraju studenti koji će obnašati funkciju predstavnika u Studentskom zboru. Na razini Fakulteta hrvatskih studija u Studentskom zboru djeluje trinaest predstavnika, od toga po jedan predstavnik sa svakoga odsjeka i studija na preddiplomskoj i diplomskoj razini, te četiri predstavnika poslijediplomskih studija. Zadaće Studentskoga zbora su višestruke, sežu od biranja studentskih predstavnika u odgovarajuće organizacije i institucionalna tijela, do brige o kvaliteti života studenata i studijskoga procesa. Zbor također organizira i potiče razne studentske akademske, ali i društvene aktivnosti, kao što je primjerice brucošijada. Budući da Studentski zbor održava nekoliko profila na društvenim mrežama, studentima Fakulteta dostupan je na Facebooku i Instagramu, a kontaktirati ga se može i putem e-maila.


Udruga studenata „Studia Croatica“ okuplja studente Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Studia Croatica osnovana je s ciljem promicanja pozitivnih društvenih vrijednosti i uključivanja studenata u akademske i društveno korisne aktivnosti. Aktivnosti udruge omogućuju studentima stjecanje profesionalnih vještina tijekom studija, praktičnu primjenu znanja stečenih na fakultetu, umrežavanje s kolegama koji dijele slične interese te, najvažnije, cjeloviti osobni i profesionalni razvoj. U Udrugu su dobrodošli studenti svih razina i svih studijskih smjerova Fakulteta hrvatskih studija.

Pod udrugom Studia Croatica djeluju još četiri sekcije, koje zapravo djeluju kao zasebni klubovi:

  • Klub studenata demografije i hrvatskoga iseljeništva „Populus“ novonastali je klub, koji se bavi istraživanjem o stanovništvu i njegovim kretanjima. Aktivnosti kluba omogućuju studentima razvoj kroz iskustvo i stjecanje profesionalnih vještina tijekom studija te potiču praktičnu primjenu znanja stečenih na fakultetu, što u konačnici za cilj ima cjeloviti osobni i profesionalni razvoj članova. Prvi i jedini do sada realizirani projekt kluba su  Razgovori o hrvatskom iseljeništvu, a u narednoj akademskoj godini intenzivnije će se raditi na otvaranju podcasta, organiziranju studentskih skupova, uređivanju časopisa i mnogim drugim stvarima.

  • Debatni klub studenata Fakulteta hrvatskih studija „Argumentum“ pokrenuli su studenti FHS-a, željni zrele i civilizirane rasprave o temama vezanima za njihovu profesiju, ali i aktualnim temama u javnosti i društvu. Debatni klub potiče svijest o akademskoj kolegijalnosti te konstitutativnu raspravu, u nadi da će studenti koji sudjeluju u debati razviti kvalitetno mišljenje o pojedinim temama, ali isto tako upoznati se sa stavovima suprotne strane.

  • Šahovski klub Fakulteta hrvatskih studija „Stjepan Držislav“ osnovan je u svrhu druženja uz šah, a okuplja studente i profesore svih studijskih smjerova, od preddiplomskoga do poslijediplomskoga studija, kao i ostalo osoblje Fakulteta. Cilj kluba je stvoriti ugodnu atmosferu, ali i nadopuniti znanje o šahu.

  • Čitateljski klub studenata Fakulteta hrvatskih studija okuplja studente i profesore svih studijskih smjerova, od preddiplomskoga do poslijediplomskoga studija, kao i ostalo osoblje Fakulteta. Svrha kluba je doprinijeti razvoju čitanja, promišljanja o pročitanom te usavršavanju kritičkoga mišljenja kroz rasprave i susrete, koji se održavaju jednom mjesečno. Svaki mjesec drugi član kluba predlaže knjigu, koja će se čitati do sljedećega susreta, tako da svi članovi unutar kluba imaju priliku predložiti knjige koje ih osobno zanimaju. Izbor literature za čitanje je raznolik – od beletristike do stručne literature. Članovi kluba ne mogu obećati mnogo, ali ono što mogu obećati je sljedeće: u Čitateljskom klubu mnogo se čita, ali još se više zabavlja.

Više o aktivnostima Udruge Studia Croatica i njezinih sekcija možete vidjeti na službenoj stranici: www.studiacroatica.hr.


Udruga studenata komunikologije „Agenda“ omogućava studentima komunikologije stjecanje boljega uvida u njihovo buduće zanimanje. Agendu tvore tri tima: PR tim, novinarski tim i event management tim. Svaka sekcija tijekom godine dobiva određene zadatke, koji služe kao praksa studentima, primjerice organiziranje sajmova i simpozija. Uz to, Agenda ima za cilj zbližiti članove i pomoći im u njihovim svakodnevnim fakultetskim obvezama.


Društvo studenata povijesti „Ivan Lučić-Lucius“ prva je udruga studenata povijesti u Republici Hrvatskoj, koja okuplja studente čiji je interes rad na istraživanju domovinske povijesti. Dugi niz godina Lucius tradicionalno organizira znanstveno-stručne skupove i/ili interdisciplinarne studentske simpozije s ciljem akademskoga napretka članova studenata u studiranju te znanstvenom i stručnom radu. Također, svojim aktivnim djelovanjem zalaže se za promicanje i osvješćivanje važnosti o hrvatskoj povijesti među hrvatskim narodom.


Klub studenata psihologije „Feniks“ okuplja studente psihologije Fakulteta hrvatskih studija, ali i druge studente koji žele sudjelovati u aktivnostima kluba i time obogatiti svoje iskustvo studiranja. Neke od istaknutih aktivnosti kluba su organizacija stručnoga skupa Psihologija u praksi, mjesečna predavanja s temama iz popularne psihologije Psiho-logo-pop, suradnja s EFPSA-om, program tutorstva za brucoše, izleti i druženja, mogućnost učlanjivanja u različite sekcije poput Sportske, HR, Kliničke, Fun team ili Marketinške sekcije, i još mnogo toga.


Udruga studenata sociologije „Anomija“ jedna je od najdugovječnijih studentskih udruga na Fakultetu hrvatskih studija. Izuzev studenata sociologije, u Anomiju se mogu učlaniti i studenti ostalih studijskih smjerova na Fakultetu (izvanredno članstvo). Cilj udruge je promicanje sociologije kao struke, promicanje i poticanje rada studenata i njihovih obrazovnih, društvenih, kulturnih i drugih interesa, te doprinos i utjecanje na kvalitetu studija sociologije i cjelokupnoga studiranja na Fakultetu hrvatskih studija. Anomija surađuje s profesorima s Odsjeka za sociologiju i Upravom Fakulteta hrvatskih studija, te s brojnim studentskim i nevladinim organizacijama. Također organizira mnoge aktivnosti: gostujuća predavanja, simpozije, tribine, filmske večeri i druženja, istraživačke sekcije, ljetne sociološke škole te izdavanje časopisa Amalgam.


Društvo studenata kroatologije „Cassius“ okuplja sve studente kroatologije na Fakultetu hrvatskih studija s ciljem promoviranja svih sastavnica hrvatskoga identiteta. Neke od aktivnosti koje Cassius provodi su: tradicionalni natječaj za najbolji studentski poetski i prozni rad „Margan Tadeon“, božićni kviz u sklopu projekta „Kolokviraj ljubav“ USKN Agenda, organiziranje stručnih i studentskih simpozija, tribina i okruglih stolova te izdavanje časopisa Cassius. Kroz navedene aktivnosti studente se na aktivan način nastoji uvesti u akademski svijet te ih povezati s ostalim udrugama i društvima na Fakultetu hrvatskih studija


Udruga studenata filozofije „Scopus“ udruga je koja okuplja studente filozofije i kulturologije na Fakultetu hrvatskih studija. Između ostaloga, Scopus se bavi i organiziranjem studentskih simpozija te izdavanjem časopisa Scopus. Časopis Scopus jedan je od najdugovječnijih studentskih časopisa u Hrvatskoj, koji izlazi od 1996. godine. Glavni ciljevi Scopusa su: promicanje filozofije kao struke, promicanje i poticanje rada studenata, doprinos i utjecanje na kvalitetu studija filozofije i na kvalitetu studiranja na Fakultetu hrvatskih studija te poštivanje studentskih prava i sloboda.