Smotra Sveučilišta u Zagrebu, 19. - 21. studenoga 2020.

Studentski zbor i udruge

Studentski zbor je predstavničko tijelo studenata koji se sastoji od jednog predstavnika svakoga smjera na Fakultetu. Članom zbora postaje se na studentskim izborima kada svaki student može zaokružiti imena onih kolega za koje želi da ga predstavljaju. Također, svaki student ima pravo kandidirati se na izborima za člana zbora. Mandat traje dvije godine i može se jednom ponoviti. Demokratski izabrani predstavnici studenata brane studentske interese i paze da se studentski standard unapređuje te svojim djelovanjem zaustavljaju sve ishode negativne za studente. Studentski zbor ima važnu ulogu ne samo na Fakultetu već i na Sveučilištu, Studentskome centru te čak Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Zbor također imenuje predstavnike u razna tijela i odbore, raspisuje natječaje, organizira događaje, zabavne i humanitarne akcije i slično.
Ni u prošloj akademskoj godini Studentski zbor Fakulteta hrvatskih studija nije stajao besposleno. Možda jedna od najvažnijih promjena je uvođenje dvopredmetnih studija na diplomskoj razini kojom se povećala konkurentnost studenata na tržištu. Uvedeni su izvanredni ispitni rokovi i u zimskom i u ljetnom semestru. Bili su uho za sve probleme koje su im studenti povjerili i u ih velikom postotku pozitivno riješili.
Možda baš ti jednoga dana budeš član Studentskoga zbora Fakulteta hrvatskih studija gdje ćeš započeti svoje društveno korisno djelovanje!

Ako se pak budeš više želio/željela baviti znanjem i aktivnostima usko vezanima za tvoju struku i studijski smjer, za tebe postoje studentske udruge!

Udruga studenata Studia Croatica osnovana je s idejom da se okupe studenti Fakulteta hrvatskih studija sa svih smjerova i svih razina studija. Okupljanje svih studenata Fakulteta hrvatskih studija pod jednom krovnom udrugom omogućava suradnju studenata s različitih područja humanističkih i društvenih znanosti, čime je omogućena multidisciplinarna i interdisciplinarna suradnja pri pojedinim projektima. Studenti tako pod Udrugom organiziraju različite projektne aktivnosti kojima se promovira studentska djelatnost, sloga i solidarnost te čime se potiče aktivan studentski život u izvannastavnim aktivnostima.

Udruga danas okuplja četiri kluba unutar kojih se studenti mogu okupljati:
• Klub studenata demografije i hrvatskoga iseljeništva “Populus”;
• Šahovski klub studenata Fakulteta hrvatskih studija “Stjepan Držislav”;
• Čitateljski klub studenata Fakulteta hrvatskih studija te
• Debatni klub studenata Fakulteta hrvatskih studija “Argumentum”.
Promicanje pozitivnih društvenih vrijednosti i uključivanje studenata u akademske i društveno korisne aktivnosti glavni je cilj Udruge studenata Studia Croatica.

Udruga studenata sociologije Anomija okuplja studente sociologije. Organizira gostujuća predavanja, izlaganja, druženja te projekte. Također izdaje časopis Amalgam.

Društvo studenata kroatologije Cassius ime je dobilo po Bartolu Kašiću. Članovi udruge proučavaju hrvatski jezik, kulturu i književnost, organiziraju znanstvene kolokvije, natječaje za najbolja literarna djela te izdaju časopis Cassius.

Klub studenata psihologije Feniks okuplja studente psihologije s ciljem promicanja obrazovnih i kulturnih interesa studenata i doprinosa psihologijskoj struci. Klub djeluje u prostorijama na Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj. Istaknuti studentski projekti su organizacija stručnog skupa Psihologija u praksi, suradnja s EFPSA-om (European Federation of Psychology Students’ Associations), Bon Voyage (studentska međunarodna razmjena), Istraživačka sekcija, tutorstvo za brucoše te mnoge druge sekcije. Studenti psihologije posebno su aktivni u ostvarivanju studentske mobilnosti i poboljšanju kvalitete nastave (posebice u okviru demonstratorskih djelatnosti).

Društvo studenata povijesti Ivan Lučić Lucius ime je dobilo po ocu hrvatske historiografije. Osnovano je 1999. godine te organizira vrlo poznate ”Dies historiae” (dane povijesti). Svake godine objavljuje zbornik radova Lucius te Dies historiae.

Udruga studenata komunikologije Komuna je udruga studenata komunikologije i novinarstva. Ime udruge proizašlo je slučajnom igrom riječi, a Komuna označava zajednicu – zajednicu studenta komunikologije. Svake godine organizira se studentski simpozij Mediji na drukčiji te Humanitarni božićni sajam “Kolokviraj ljubav”.

Udruga studenata latinskoga jezika Res Publica dijeli ljubav prema antici te organizira znanstvena događanja vezana za rimsku kulturu i civilizaciju. Također, priređuje prijevode te promovira važnost latinskoga jezika i antike općenito.

Udruga studenata filozofije Scopus okuplja studente filozofije i kulturologije. Organizira tribine, radionice, filmske večeri, debate i simpozije. Također, jednog godišnje izdaje se istoimeni časopis.